Аттракцион гигантские шашки на летном Корпоративном празднике.

 
 
 
 

eventenergy представляет:

команда КВН СТЭПиКо